Химн на СУ "Васил Левски": Текст и Музика

Новини и изяви

Общински конкурс за фотогалерия: Регламент за участие
Общинското състезание "Ден на грамотността": Регламент за участие
Общински конкурс "Единни в многообразието": Регламент за участие

24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

По случай 24 май, в двора на училището, всяка година по традиция се събраха ученици, учители, родители и гости, за да отпразнуват заедно светлия празник. С тържествено шествие всички присъстващи преминаха през главната улица и се отправиха към лятната сцена на читалището. Празникът започна с изпълнение на химна на училището от духовия оркестър към СУ "Васил Левски". Мажоретният състав с ръководители г-жа Димитричка Петрова и г-жа Марияна Василева изпълниха танца "Училище любимо наше". Г-жа Нефие Раим – Директор на училището, г-н Неждет Джевдет - Кмет на община Главиница и г-жа Ваня Игнатова – старши експерт по БЕЛ към РУО Силистра, отправиха своите поздрави към всички присъстващи. Ученици от прогимназиален и гимназиален етап с ръководител г-жа Нурджихан Шевкъ представиха рецитал, посветен на празника, а учениците от театралната школа към училището с ръководител г-н Иван Иванов се въплатиха в образи, пресъздадени от Вазов в романа "Под игото", глава "Радини вълнения".
Наградени бяха изявените през учебната 2021/2022 г. ученици:
Ученик на годината в начален етап – Гьокче Айредин от ІІІб клас
Ученик на годината в прогимназиален етап – Сехер Решад от VІб клас
Ученик на годината в гимназиален етап – Берен Али от ІХа клас
За първи път се присъди награда за доблестна постъпка и себеотрицание на ученика Гюнеш Неджми от Хб клас за това, че е оказал помощ при погасяване на пожар на къща в село Листец.
Наградени бяха и изявени учители през учебната 2021/2022 г.:
Учител на годината в начален етап - г-жа Мелек Абил
Учител на годината в прогимназиален етап - г-жа Невгюл Реджеб
Учител на годината в гимназиален етап – г-н Иван Иванов
Учител на годината в ЦОУД – г-жа Веска Нейкова
Учител на годината за цялостен принос към училището – г-жа Инджихан Сюлейман
Учител–новатор в гимназиален етап – г-жа Емел Мехмед
Поздрав към всички присъстващи отправи танцовият състав "Ритъм" с хореограф Росен Атанасов. Г-жа Нефие Раим и г-н Неждет Джевдет връчиха наградата "Първенец на випуска" на Севги Шевкъ от 12б клас. С награди за отличници на випуска бяха наградени Бояна Цвяткова и Иликнур Али от 12 б клас. За участия в конкурси и състезания награди получиха учениците Неслишах Илиева и Ердоан Шемсидин от 12а клас. Празникът завърши с предаване и приемане на училищното знаме и изпращане на випускниците.Обучение за родители по проект "Моите корени и моето бъдеще", финансиран по ОП НОИРXVI Областна литературна конференция

Ученици от 11а клас с преподавател г-жа Емел Мехмед, участваха в XVI Областна литературна конференция на тема "Противоречието - събуждане на ума и на искреността в общуването". Домакин на събитието бе СУ "Йордан Йовков" град Тутракан, а организатори бяха РУО Силистра и ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Гости на форума бяха проф.д-р Радослав Радев - преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий",
г-жа Ваня Игнатова - главен експерт по БЕЛ в РУО Силистра и г-жа Анета Ненова - бивш експерт по БЕЛ в област Силистра. Учениците представиха есета си и получиха отлични оценки:
Елис Рафет - отличен 6.00
Филиз Феим - отличен 5.50
Умут Васви - отличен 5.50
Така те придобиха правото да кандидатстват във Великотърновския университет."Ден на отворените врати"

По повод седмицата, посветена на ученическото самоуправление и Деня на отворените врати, Берк Реджеб от 9а клас изнесе урок по английски език на тема "Какво означава водната стъпка?", а Селин Недрет от 10а клас представи видео урок тема "Моята родна страна и света". Уроците бяха много интересни и вълнуващи.


22 април - Ден на Земята

По повод Световния ден на Земята - 22 април, ученици от Ха клас с ръководител Айлер Мустафа създадоха природен кът, с цел да покажат уменията си за работа в екип и красотите на природата!