ДЕКАДА ЗА ЛЕВСКИ1. Конкурс за компютърна презентация, мултимедиен продукт или уеб сайт:
VI - VIII клас, IX - XII клас - Регламент, цели и изисквания
2. Изработване на табла и изложби с рисунки за Левски в прогимназиален етап.
3. Четене на произведения за Левски в начален етап.
4. Оформяне на кътове с рисунки за Васил Левски в начален етап.
5. Беседи, четене на разкази и стихотворения за Васил Левски.
6. Изпълнения на стихотворения и песни за Левски.
7. Поднасяне на венци пред бюст-паметника на Апостола на свободата.