Прием VIII клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.Профил
Брой ученици
Срок на обучение
Начин на приемане
След завършено основно образование в VII клас
Изпити
1.


2.
Природни науки

Механизация на селското стопанство
29


29
5


5
НВО по БЕЛ и Математика

НВО по БЕЛ и Математика

Рекламна брошура за прием в VIII клас


БАЛООБРАЗУВАНЕ

Природни науки: от НВО - 2*БЕЛ и 2*Математика, от Свидетелството за основно образование - Физика и астрономия, Биология и ЗО.
Механизация на селското стопанство: от НВО - 2*БЕЛ и 2*Математика, от Свидетелството за основно образование - Физика и астрономия, ИТ.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Попълване на заявление за участие в класиране по образец в присъствие на родител.
2. Служебна бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и Математика.
3. Свидетелството за завършено основно образование.
4. Медицинско свидетелството (само при кандидатстване в професионална паралелка).
5. Копие на акт за раждане.
    При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.
   
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ

Подаване на документи за участие в приема по Наредба №10/01.09.2016г. - от 5 до 7 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - от 13 до 15 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране - до 15 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - от 21 до 22 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - от 26 до 27 юли 2022 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - от 1 до 2 август 2022 г.
Обявяване на записалите се ученици след трети етап на класиране - до 3 август 2022 г.


МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: Стая 110 на I етаж
СПРАВКИ НА ТЕЛЕФОНИ: 08636/2245, 08636/2253