Химн на СУ "Васил Левски": Текст и Музика

Новини и изяви

Общински конкурс за фотогалерия: Регламент за участие
Общинското състезание "Ден на грамотността": Регламент за участие
Общински конкурс "Единни в многообразието": Регламент за участие

График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение

Втора редовна сесия за учебната 2021/2022 г.
График, утвърден от директора на училището

Ден на числото "П"

На 14 март в СУ "Васил Левски" се отбелязва Световния ден на числото π(пи). Г-жа Бахрие Рамис и г-жа Невгюл Реджеб, преподаватели по математика в прогимназиален етап, подготвиха и реализираха "Празник на числото Пи" с ученици от 6-те и 7-те класове. В математическото състезание присъстваха и родителите на участниците. Както всеки празник, и този завърши с кулинарен конкурс-изложба, чиито продукти бяха дегустирани с удоволствие от участниците.

"Фолклор на етносите-ромски фолклор"

Учениците от група за занимания по интереси "Фолклор на етносите-ромски фолклор" не пропуснаха и празника Баба Марта. Изработиха мартеници за малките първолаци и лично им ги подариха. Запознаха ги с легендата за първата мартеница и им пожелаха да са здрави, усмихнати и засмени. Малките ученици, в знак на благодарност, поздравиха своите каки и батковци с песента "Баба Марта троп-троп-троп"
и ги поканиха отново да се срещнат.

Занимания по интереси с "Малките химици"

Дейност по проект "Занимания по интереси"
Клуб "Малките химици.Откриватели"
Вид на събитието: Интересни химични опити с вещества и материали
Участници: ученици от VIIа и VIIб класове
Ръководител: Бехие Рахим – учител в гимназиален етап
Дни на провеждане: Четвъртък и Петък
Място на провеждане: СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Презентация "Малките химици"

Проект "Земята - нашият общ дом" с преподавател г-жа Нада Петрова


"Младите химици" в часовете по химия и ООС с преподавател г-жа Нада ПетроваОткрит урок по БЕЛ

На 17.02.2022 г. се проведе изнесен урок по БЕЛ на тема "Обществото и властта" в разказа "Андрешко" на Елин Пелин с ученици от 11а клас и преподавател г-жа Емел Мехмед. На урока присъстваха г-жа Ваня Игнатова – старши експерт по БЕЛ в област Силистра, г-жа Нефие Раим – директор на СУ „Васил Левски“ и учители по БЕЛ. Урокът започна с песента "Пак са нашите на власт" от Стоян Миленков и продължи с кратка дискусия. Учениците представиха презентации, с които запознаха присъстващите с образите на селото и града в миналото и днес. Г-жа Мехмед представи на своите ученици особеностите на Елин-Пелиновия разказ, след което постави индивидуални задачи и те откроиха важни моменти от живота и творчеството на автора и творческата история на разказа. Учениците работиха по групи и характеризираха образите на главните герои. На финала на урока преподавателят импровизира и инсценира постъпило обвинение срещу един от героите. За целта беше необходимо да се създаде съдебен процес. Класът беше разделен на групи (съдийски състав, прокурори, адвокатска колегия и съдебни заседатели). Въодушевени от поставената задача, учениците се показаха като много добри актьори, но така и не успяха да вземат крайно решение и да издадат конкретна присъда. Това направи г-жа Емел Мехмед със следния цитат от Елин Пелин, който беше и послание към нейните възпитаници "Ще се оправят работите. Злото не е трайно, доброто е господар на човешкото сърце."