Дейности в ЦОУД

Учебна 2021/2022 год.

"На Коледа стават чудеса"

Участие на ученичка от 6ЦОУД в Общинския конкурс "На Коледа стават чудеса" с изработка на коледна картичка:
Никол Николова от 6ЦОУД - присъдено III място
Ръководител: Фидаил Идриз


Национален конкурс "От Коледа до Васильов ден"

Учениците от 3ЦОУД и 5ЦОУД участваха в Националния конкурс "От Коледа до Васильовден" в гр. София с рисунки, сурвакници, кукли и коледни пити. С помощта на своите възпитатели г-жа Нергис Бейзат и г-жа Гюлхан Гьоджен, учениците показаха умения и таланти в областта на кулинарията и приложното изкуство.
Грамоти за участие получиха:
Пламен Йорданов от 3ЦОУД - за сурвакница
Деница Хараламбова от 5ЦОУД - за рисунка
Алейна Вежди от 5ЦОУД - за коледна пита
Илсу Наимова от 5ЦОУД - за коледна пита
Мелис Синан от 5ЦОУД - за коледна пита
Синем Вели от 5ЦОУД - за коледна пита
Берке Шенол от 5ЦОУД - III място за кукла


Занимания по интереси с ученици от 3ЦОУД

В часовете по Занимания по интереси, ученици от целодневната организация с г-жа Гюлхан Гьоджен изработиха коледни картички, с които участваха в Общинския конкурс за коледна картичка "На Коледа се случват чудеса" и в Коледния благотворителен базар под мотото "Подай ръка на дете в нужда", организиран от центъра за извънучилищни дейности гр. Тутракан.Национален конкурс "От Коледа до Васильовден"

За трета поредна година ученици от начален етап участваха в Националния конкурс по приложно изкуство, което ни донесе медали, грамоти и награди в категорията "Етнография" и в областта на приложното изкуство, раздел "Апотропейни предмети" - кукли, сурвакници, обредно коледно дърво, коледарски геги, китки, калпаци, торбички, венци, обредни хлябове и обредни кърпи.
I възрастова група: 1 – 4 клас
Подраздел "Сурвачки" – 1 място – Ертунч Тефик, 1 клас
Подраздел "Обредни хлябове" – 2 място – Арда Тахин, 1 клас
II възрастова група – 5 – 7 клас
Подраздел "Обредни хлябове" – 3 място – Красимира Атанасова, 5 клас
Ръководители: Веска Нейкова, Север Юмер и Наталия Христова
"21 септември - световен ден на мира"

По повод световния ден на мира, учениците от СУ "Васил Левски" всяка година засаждат цветя и дръвчета/борчета/ в училищния двор, около алеите където имаме беседки за провеждане на уроци на открито, в градинките пред училището и на алеята пред бюст-паметника на "Васил Левски ". Инициатор на мероприятието е ученическия съвет в училище заедно със съдействието на учителите от ЦОУД. Всички ученици носят цветя от домашните си градини, а в началото на учебната година имаме традиция всеки първокласник да носи цвете в саксия, за което полага грижи до завършването на началния си етап на образование. Тези цветя остават в училище, поставят се в коридорите с цел обогатяване на интериора.


Конкурс "Толерантността през моите очи"

Поредна година Община Главиница организира конкурс за рисунки, есе и презентация на тема "Толерантността през моите очи" с подтеми "Слънцето грее за всички, "Етносите в моя роден край", "Колко сме толерантни" и "Толерантността през 21 век". Целта на е да се представи културното богатство на различните етноси в региона на Община Главиница, да разкрие ролята на изкуството и словото за духовното и личностното израстване на всяко поколение. Учениците от ЦОУД участваха с презентации и рисунки. Представиха се достойно и спечелиха грамоти и награди.
I възрастова група: 1 – 4 клас
3 място – Олджай Акчай - 1 клас, рисунка на тема "Колко сме толерантни"
Ръководители: Веска Нейкова и Север Юмер
2 място – Деница Хараламбова – 3 клас, рисунка на тема "Етносите в моя роден край"
3 място – Виктория Костадинова – 3 клас, рисунка на тема "Слънцето грее за всички етноси"
Ръководител: Гюлхан Гьоджен
I възрастова група: 5 – 7 клас
1 място – Есил Алпер, презентация на тема "Толерантността през 21 век"
2 място – Еля Юзел, презентация на тема "Толерантността през 21 век"
II възрастова група: 5 – 7 клас
1 място – Дефне Мусин, рисунка на тема "Дървото на толерантността"
2 място – Тулче Тезрин, рисунка на тема "Толерантността през моите очи"
3 място – Есра Рамадан, рисунка на тема "Толерантността през моите очи"
Поощрителна награда – Есра Гюрел, рисунка на тема "Толерантността през моите очи"

XVII национален конкурс "Златна есен – плодовете на есента" – Севлиево 2020 г.

Целта на конкурса е да стимулира творческата енергия на децата в областта на изобразителното и приложното изкуство, тяхната изява като млади таланти и представянето на България, като държава с традиции в отглеждането на земеделски култури. Учениците учасваха с рисунки и макети. Получиха грамоти за достойно представяне, учителите–ръководители получиха "Сертификати за високи педагогически и творчески постижения", а училището бе наградено със "Специална грамота за участие и отлично представяне".
Ръководители: Веска Нейкова, Гюлхан Гьоджен, Нергис Бейзат, Рубие Даил, Север Юмер и Наталия Христова


Конкурс "Защо да хапвам плод, мляко и мед"

Организиран от Държавен фонд "Земеделие", в конкурса участваха ученици от 1 до 4 клас с индивидуални рисунки. Целта е популяризиране на схемата "Училищен плод и училищно мляко" и повишаване интереса на ученици, родители и учители към здравословното хранене. Най–добрите рисунки ще бъдат поместени в календара на фонда за 2021 г., а участниците в конкурса ще получат грамоти.
Ръководители: Веска Нейкова, Гюлхан Гьоджен, Нергис Бейзат, Север Юмер, Наталия Христова

Самоподготовка в 9ЦОУД

Гледане и обсъждане на филма "Героите на Шипка":
*Проверка и затвърждаване на знанията за стихотварението, чрез подреждане на последователност от куплети.
*Определяне на качества, характерни за даден литературен герой или пък за съученик.
Самоподготовка в 9ЦОУД

Подготовка за външно оценяване в 9ЦОУД - решаване на задачи от предиходни години и изработване на табла и постери.
Занимания по интереси в 9ЦОУД

Проведена беседа на тема "Професии". Работата по групи бе представена схематично и чрез метода на графовете. Професията на фризьор бе демонстрирана нагледно чрез направа на прически, на учителя - чрез интервю, а професиите свързани с книгата - чрез разглеждане и четене на книги. Темата бе обогатена с професиите на шофьор и домакин в училище.

Занимания по интереси в 9ЦОУД

За отмора, за повече усмивки, положителна нагласа, увереност и успешност, учениците изработиха стикери и стълба на успеха с позитивни мисли.


Уловени мигове - наука в действие - зимни игри с учениците от 9ЦОУД

Учениците от 5 клас направиха мини пързалка, като използваха знанията си по "Човек и природа" - изливане на вода за да се превърне в лед. Забавляваха се с пързаляне и игра на снежни топки.

"Еко образование в училище"

Самоинициатива на учениците от 9ЦОУД за почистване на училищния двор.
"Личният пример и слово = Радост в сърцето"


"Ден на народните будители"

"Да се знае, да се помни, че България е жива,
на будителите скромни - българинът китка свива"


На 31.10.2018 г. учениците от 7ЦОУД представиха презентация пред учениците от 4ЦОУД на тема "Народни будители", рецитираха стихотворения и изнесоха викторина, посветена на велики възрожденци от българската история.

Самоподготовка в 9ЦОУД

"Ден на мира"

На 21.09.2018 г. учениците от I до IX целодневна организация,
под ръководството на своите ръководители на групи, отбелязаха Международния ден на мира с рисунка на асфалт на тема "Правото на народите на мир".

"ЖИВОТ И ДЕЛО НА АПОСТОЛА"

На 16.02.2017 г. послучай патронния празник на училището, учениците от 9ЦОУД, под ръководството на г-жа Мелекбер Мехмед проведоха тържество посветено на живота и делото на Левски. Представиха презентаци на тема: „Живот и дело на Васил Левски“ и „Паметници на Васил Левски в България и в света“, пяха песни и рецитираха стихотворения. Гости на тържеството бяха г-жа Симеонова с учениците от 8ЦОУД, г-жа Мурат с учениците от 10ЦОУД и г-жа Караколева с учениците от 11ЦОУД. Тържеството завърши с отдаване на едноминутно мълчание в памет на Апостола.


ВИКТОРИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ВЕЛИК И БЕЗСМЪРТЕН”

На 09.02.2018 г. учениците от 7ЦОУД, 8ЦОУД и 9ЦОУД проведоха викторината под надслов „ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ВЕЛИК И БЕЗСМЪРТЕН“. Ръководители бяха Огнян Пантев, Нела Стойчева, Мелекбер Мехмед и класните им ръководители. Викторината протече в три етапа с презентиране на мултимедийна презентация. Резултатите бяха - 50 точки за 7ЦОУД , 50 точки за 8ЦОУД и 52 точки за 9ЦОУД. Учениците получиха грамоти и награди за достойно представяне.
ПРОЕКТ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г“Резюме на проекта: Подпомогне екологичното обучение и възпитание на учениците. Подобряване на тяхното отношение към заобикалящата среда и активното им участие в мероприятия с цел опзване на природните ресурси. Чрез осъществяване на общата цел на проекта засилване мотивацията на учениците, подкрепени от своите родители за включване във възпитателно-образователния процес.
Дейности:
1. Отпечатване на банер.
2. Закупуване на проектор.
3. Презентация за представяне на проекта с предстоящите дейности в класовете и групите по целодневно обучение.
4. Засаждане на цветя.
- Празнуване на 5 юни - Международният ден за опазване на околната среда.
- Училищен конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда. Конкурс за есе, рисунка, стихотворение и разказ.
5. Екоакция с инициатива „Да изчистим България за един ден“.
6. „Екоцентър“ - изграждане на кът за активен отдих и провеждане на уроци на открито, чрез монтиране на градинска беседка, пейки и кошчета за отпадъци.
7. Концерт „Растем, учим и играем сред чиста и зелена природа“.
8. Изработване на екологични брошури.
9. „ Цветовете на сезоните“, „Ароматна разходка“ - открити уроци в занимания по интереси. Акцент върху красотата на природата и глобалните промени в климата.
10. Заключителна презентация пред ученици, учители и родители.

ДЕН НА ТАЛАНТА

Организирано и проведено с групите-ученици и учителите от ЦДО
ТЪРЖЕСТВО ЗА ЛЕВСКИ

На 13.02.2017 г. по случай патронния празник на училището учениците от 6ЦДОа и 6ЦДОб проведоха тържество посветено на живота и делото на Васил Левски под ръководството на г-жа Мелекбер Мехмед и г-жа Рабие Мурат. Пяха песни и рецитираха стихотворения посветени на Апостола на свободата. Гости на тържеството бяха: г-жа Нефие Раим, г-жа Еленка Борисова и ученици от 5ЦДОа с г-жа Семра Сали. Участниците в училищния конкурс за лично творчество от прогимназиален етап представиха есета на тема „Левски-велик и безсмъртен ”, рисунки на тема „Най-великият българин ” и презентации на тема „Живота и делото на Левски”. Грамоти за участие връчи г-жа Борисова.
КУЛИНАРНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 03.02.2017 г. в часовете по занимания по интереси се проведе кулинарно състезание ”Здравето е вкусно” между учениците от 6ЦДОа и 6ЦДОб. На състезанието присъстваха учители и родители. Учениците се състезаваха в два отбора по 8 състезатели. Четирима приготвяха продуктите, а останалите изпълняваха поставените задачи: да измислят фирма за производство, да нарисуват лого, да представят списък с необходимите продукти, да определят продажна цена и да опишат печалбата за деня. Журито в състав: Невгюл Реджеб-учител, Ердинч Изедин-учител, Севинч Шефкъ-родител, Силвия Иванова-родител и Нилюфер Сюлейман-родител разгледа приготвените продукти и присъди първо място и на двата отбора. Денят приключи с емоции и много усмивки.
16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Учениците от целодневно обучение в прогимназиален етап на СУ „Васил Левски“ проведоха следните инициативи:
Изложба от рисунки.
Конкурс за есе на тема „Що е толерантност?“.
Изработване на постери с послания за толерантността.
Представяне на мултимедийна презентация „ Светът е за всички – толерантност“.
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Учениците от 6ЦДОб, 7ЦДОа и 7ЦДОб откриха националната седмицата на четенето в училищната библиотека. Шестокласниците четоха разкази на Елин Пелин, а седмокласниците - стихотворения от български автори. Всички участници се представиха отлично. Остана прекрасното усещане за пълноценно общуване с книгата и преживяването от този незабравим ден.
“Свикне ли човек на млади години да дружи с хубавата книга, обикне ли изкуството, той има душевна опора за цял живот” /Асен Босев/
Учебна 2015/2016 год.


МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

Във връзка с дейност "Маратон на четенето" 2ПИГб представи драматизациите "Зимата, пролетта и детето" и "Мимето". Публика бяха учениците от 2ПИГа и 6ПИГб. Ръководители на дейността са Нурджихан Шевкъ и Юлия Геориева.
ПРАЗНИК НА ФИЗИКАТА
ДЕН НА ТАЛАНТА

На 01.04.2016 г. се проведе "Ден на таланта", посветен на разностранните интереси и умения на учениците от полуинтернатните групи. Празникът бе открит от изпълнението на Деница Николова от 4ПИГа с песента „Мома Радомирка“. Преподаватели и ученици представиха букет от песни, танци и драматизаци. Съумяха да съчетаят традициите с модерните предизвикателства на днешния ден. Денят на таланта внесе радост и разнообразие в училищния живот!
24 март– Световен ден за борба с туберкулозата

Учениците от 7ПИГ и 8ПИГ участваха в информационна кампания по инициатива на РЗИ – град Силистра с лектор Диана Мирчева – мл. експерт в дирекция „Обществено здраве“ на тема „24 март – Световен ден за борба с туберкулозата“.
8 МАРТ

Месец март - месец на надежди и пробуждането на пролетта, Баба Марта и мартениците, месец на майката и жената-Благовещение. На 8 март /вторник/ учениците от 4ПИГб поздравиха майките и бабите си със стихове, песни, игри и приятни изненади.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
РЕЦИТАЛ ЗА ЛЕВСКИ

На 17.02.2016 г. учениците от 4ПИГа, 4ПИГб и 6ПИГа представиха рецитал посветен на Васил Левски. Ръководители бяха възпитателките Мелекшен Исмаил, Веска Нейкова и Валентина Караколева.
КОНКУРС ПО КРАСНОПИС

На 15.02.2016 г. се проведе конкурс по краснопис посветен на Васил Левски. В състезанието участваха ученици от 4ПИГа и 4ПИГб. Творенията на децата оцени г-жа Димитрина Милушева – главен учител в начален етап. Комисията определи 2 първи места, 2 втори места и 2 трети места. Наградите и грамотите бяха връчени от г-жа Нефие Раим - директор на СОУ "Васил Левски".
Наградени ученици:
Първо място:
Селин Недрет Юсеин - 4ПИГб и Радина Димитрова - 4ПИГа
Второ място:
Арзу Мустафа - 4ПИГб и Деница Петрова - 4ПИГа
Трето място:
Арзу Шабан - 4ПИГб и Ипек Акгюн - 4ПИГа
ПРОЕКТ „Светът пред прага ни”

Ученици от 2ПИГб и 4ПИГа се включиха, като целева група към проект „Светът пред прага ни”. Целта на проекта е да формира устойчиво развитие и възпитаване на активна позиция на гражданско образование. Водени от тази цел възпитателите Веска Нейкова и Юлия Георгиева извършиха няколко дейности на тема „Пътят на хляба”:
1.Анкети свързани с видовете хляб.
2.Рисунки на тема "Oт зрънцето до хлебозавода" нарисувани от 2ПИГб и апликации на тема "Пътят на хляба" изработени от 4ПИГа.
3.Посещение на хлебопекарна „Старт 97” – ЕООД гр.Главиница.
4.Приготвяне на обредни хлябове за празниците Никулден, Коледа, Великден, есенен и пролетен хляб.

15 ноември 2015 година - Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

През седмицата 9-13 ноември, ученици от полуинтернатните групи в СОУ „Васил Левски“ в часовете "Занимания по интереси" рисуваха на тема "Пътна безопасност и как да се предпазим от ПТП". Във фоайето на училището бе подредена изложба “Да пазим децата на пътя“ с отговорници Гьонюл Ресул и Невгюл Реджеб. Така всички заедно си припомнихме колко е важно да спазваме правилата за безопасност и показахме съпричастност към жертвите на пътя.
EСЕНЕН ПОХОД

По случай 1 ноември - Денят на народните будители, възпитателите на полуинтернатните групи в СОУ " Васил Левски" организираха есенен поход с учениците от I до VIII клас.