Защита на личните данни

I. Информация и данни за контакт с Администратора:

Наименование: Средно училище "Васил Левски"
ЕИК/Булстат: 000558350
Адрес: ул. "Оборище" №57, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра
Телефон: 0893 656920; 08636/22-45; 08636/22-53;
Ел поща: souvl@abv.bg
Интернет страница: http://souvl.info

II. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

Асоциация на длъжностните лица по защитана данните
Име: Живко Павлов
Ел поща: office@adpo.bg
Тел: 02/492 0 112
Интернет страница: www.adpo.bg

III. Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" №2
Ел. поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Бланка:

"ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА"

"ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА УЕБСАЙТ"