Химн на СУ "Васил Левски": Текст и Музика

Новини и изяви

Общински конкурс за фотогалерия: Регламент за участие
Общинското състезание "Ден на грамотността": Регламент за участие
Общински конкурс "Единни в многообразието": Регламент за участие

Великденско математическо състезание

Повод да се гордеем!
Сехер Решад - ученичка от VІб клас на СУ "Васил Левски" град Главиница спечели сребърен медал и се класира на второ място сред шестокласниците на "ХХІХ-то Великденско математическо състезание" в град Силистра.

Фолклорна школа "Приятели"

За поредна година ученици от СУ "Васил Левски" гр. Главиница участваха във фестивал, посветен на "Празника на детето" в Република Турция. Участниците бяха от фолклорна школа "Приятели" с ръководител Росен Атанасов по проект BG05M2OP001-3.008-0001-C01, "Моите корени и моето бъдеще", финансиран по ОП НОИР, процедура за БФП BG05M2OP001-3.008, МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" - "Уча се, за да сполуча". Групата бе съпроводена от директора на училището г-жа Нефие Раим, заместник–кмета на община Главиница Сузан Акиф, ръководителя на танцовия състав Росен Атанасов, заместник –директора по учебна дейност Нериман Реджеб и старши учител Бахрие Рамис.
Публични изяви на групата: на 21.04.2022 г. учениците танцуваха пред паметника на Ататюрк в гр. Одрин и на 23.04.2022 г. в гр. Лалапаша, с достойно представяне и показване на хубостта и обаянието на българското фолклорно изкуство.

Безопасност при пожар!

На 11.04.2022 г. се проведе среща на Vа клас с класен ръководител Бехие Рахим и родителите на учениците, с началника на УПБЗН в град Главиница г-н Радослав Белчев. Темата, която се дискутира е "Поведение при пожар в жилищни и обществени сгради". Г-н Радослав Белчев разясни важните правила за безопасност при пожар, действията за безопасно поведение, как да напуснем мястото по схемата за евакуация и къде можем да се скрием, а най-важното да позвъним на телефон 112. Всички ученици слушаха внимателно изнесената беседа и останаха доволни от получените наставления.

"Ние вече сме грамотни"

Ние вече сме грамотни,
учим, пишем и четем.
Всички букви вече знаем,
и с вълнение мечтаем!

"Българският език - лесен и интересен"

На 29.03.2022 г. се проведе състезание "Българският език – лесен и интересен“ с ръководител Нурджихан Шевкъ, в който участваха родители и ученици от 5 клас. Състезанието се провежда в два етапа: първи /училищен/ етап и втори /областен/ етап. За втория етап се класира отборът с най-много точки "Пролетни цветя" от 5а клас. В състезанието участваха три отбора с изпълнение на задачи в три модула:
Първи модул: задача "Лабиринт"
Втори модул: задача "Тайните букви"
Трети модул: задача за създаване на текст по опорни думи "Счупен телефон"
В ученическите отбори бяха включени по трима участници, а в отборите на родителите - по двама.
Състав на журито за оценяване:
1.Мелвин Мурад
2.Мервин Мурад
3.Нилген Мехмед
Участниците в състезанието ученици и родители, получиха грамоти за участие, а отборът с най-добри резултати получи грамота за първо място.