Бюджет на СУ "Васил Левски" за 2022 година


Вътрешни правила за финансово управление и контрол - учебна 2021/2022 г.


За да разгледате разпределението на бюджета за 2022 г., кликнете върху файла:
Утвърден бюджет за 2022 г.
Заповед за утвърдени формули и правила - 28.02.2022 г.
Заповед за утвърдени формули и правила - 22.03.2022 г.

За да разгледате касовото изпълнение на бюджета, кликнете върху файловете:
Заповед за компенсирана промяна по бюджет
1. Информация към 31.03.2022 г.

2. Информация към 31.12.2021 г.

3. Информация към 30.09.2021 г.

Заповед за компенсирана промяна по бюджет
4. Информация към 30.06.2021 г.

За да разгледате разпределението на бюджета за 2021 г., кликнете върху файла:
Утвърден бюджет за 2021 г.
За да разгледате касовото изпълнение на бюджета, кликнете върху файловете:
1. Информация към 31.03.2021 г.

2. Информация към 31.12.2020 г.

3. Информация към 30.09.2020 г.

Заповед за компенсирана промяна по бюджет
4. Информация към 30.06.2020 г.

Заповед за компенсирана промяна по бюджет
5. Информация към 31.03.2020 г.