БДП


План за дейността на училищната комисия по БДП през учебната 2021/2022 г.
График за провеждане на часовете по БДП за I учебен срок

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП) ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН
Инструктаж на учениците:.

Уважаеми ученици,
Напомняме ви основните правила, които трябва да спазвате като участници в пътното движение. Със своето правилно поведение при движение при зимни условия може да допринесете за безопасността на движението по пътищата.
Прочети още