Химн на СУ "Васил Левски": Текст и Музика

Новини и изяви

Общински конкурс за фотогалерия: Регламент за участие
Общинското състезание "Ден на грамотността": Регламент за участие
Общински конкурс "Единни в многообразието": Регламент за участие

"На Коледа стават чудеса"

На 20.12.2021 год. в заседателна зала на Община Главиница, бяха наградени най-добрите ученици, участвали в конкурса "На Коледа стават чудеса". Журито в състав: г-жа Сузан Акиф заместник-кмет, г-жа Иванка Сярова заместник-кмет и председател на МКБППМН, г-н Ашкън Салим секретар на Община Главиница наградиха учениците, изработили най-красивите и оригинални картички:
• Втора възрастова група 1-4 клас:
I място – Даниел Сяров от I клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
I място – Джейда Джевдет от I клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
II място – Анъл Абедин от II клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
II място – Арда Тахир от II клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
III място – Елисса Миленова от I клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
III място – Есер Зафер от I клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Поощрителни награди: Дерин Мустафа - I клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Ирем Ридван - I клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
• Трета възрастова група 5-7 клас:
I място - Туче Салим от VIIб клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
II място - Синем Рамадан от VIIб клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
III място - Никол Николова от Vа клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
• Четвърта възрастова група 8-12 клас:
I място - Неслишах Илиева от XIIа клас, СУ "Васил Левски" гр. Главиница
II място - Емел Расим от VIIIа, СУ "Васил Левски" гр. ГлавиницаИзложба от коледни картички

Сувенири и коледни картички, изработени и надписани на английски език от ученици от 9а, 9б, 10а и 12б класове с пожелания за светли празници, изпълнени с радост и доброта! Изложбата е подготвена със съдействието на учителите по чужд език в гимназиален етап Махмуре Салим и Красимира Парушева.

Cooking for Santa

В час по английски език, учениците украсиха своите уникални коледни бисквитки, използвайки английски думи. Но как се изработват и украсяват "gingerbread house", ни показаха г-жа Теменужка Георгиева и г-жа Светла Иванова (майката и бабата на Виктор от 3б клас).
Часът завърши с Who ate Santa`S Cookies?
Тема: Cooking for Santa
Участници: ученици от 3 и 4 клас
Преподавател: Гюлнар Раим
Дата: 16.12.2021 год.
Място: класните стаи на учениците

"Коледна работилница"

Занимания по интереси за изработване на коледна работилница, в която
ученици, вярващи в Дядо Коледа украсиха своите коледни бисквитки.
Тема: Cooking for Santa
Участници: ученици от начален и прогимназиален етап
Ръководители: Гюлнар Раим и Нурие Рафи
Дата: 21.12.2021 год.
Място: класната стая на 5б клас

Любители на математиката

Ученици от група за занимания по интереси по математика изработиха табло за световно известните математици.
Тема на събитието: изработване на табло за "Световно известни математици"
Вид на събитието: извънкласна дейност за занимания по интереси
Ръководител: Левент Кадир - учител в гимназиален етап по математика
Участници: ученици от X клас
Дата и час на провеждане: 21.12.2021 г. от 14:30 ч.
Място на провеждане: кабинета по математика