Обществен съвет

 Правилник за дейността на обществения съвет
Поименен състав на Обществения съвет при СУ "Васил Левски":

1. Мария Белчева - председател
2. Жулвер Реджеб - родител
3. Кенан Рахим- родител
4. Нуршен Мехмед - родител
5. Юрданур Расим - представител на финансиращ орган

 Учебна 2021/2022 год.
 Покана и протокол от проведено заседание - 14.04.2022 г.
Покана и протокол от проведено заседание - 17.02.2022 г.
Покана, протокол и списък от заседание - 14.12.2021 г.
Покана, протокол и списък от заседание - 18.10.2021 г.

Учебна 2020/2021 год.
 Протоколи, покани и отчет

Учебна 2019/2020 год.
 Протоколи, покани и отчет

Учебна 2018/2019 год.
 Протоколи, покани и отчет

Учебна 2017/2018 год.
 Протоколи, покани и отчет

Учебна 2016/2017 год.
 Протоколи, покани и отчет