Ученически съвет

Учебна 2021/2022 г.
Правилник за дейността на ученическия съвет
Устав на ученическия съвет
Календарен план на ученическия съвет

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ПРИ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ГЛАВИНИЦА:
1.Никол Николова – 5а клас
2.Беркай Ваит – 5б клас
3.Александър Денчев – 6а клас
4.Сехер Решад – 6б клас
5.Есин Неджми – 7а клас
6.Чаалар Невзат – 7б клас
7.Есил Акиф – 8а клас
8.Силвия Стойчева - 8б клас
9.Зейнеб Чолакова – 9а клас
10.Керем Недафет – 9б клас
11.Селин Юсеин – 10а клас
12.Есра Сабриева – 10б клас
13.Стефан Александров – 11б клас
14.Елис Рафет – 11а клас
15.Емре Есад – 11а клас
16.Ердоан Шемсидин – 12а клас
17.Илкнур Али – 12б клас
Председател: Елис Рафет - 11а клас
Секретар: Емре Есад - 11а клас
Изготвил: Елис Мюмюн – педагогически съветник