Химн на СУ "Васил Левски": Текст и Музика

Новини и изяви

Общински конкурс за фотогалерия: Регламент за участие
Общинското състезание "Ден на грамотността": Регламент за участие
Общински конкурс "Единни в многообразието": Регламент за участие

"В света на програмирането с 12а клас"

Мини-проекти на учениците от 12а клас, които в часовете по информатика пишат кодове с езика SQL и създават информационни системи с бази от данни. Целта е да овладеят базисни знания и умения в областта на компютърните науки и програмирането. Постигането на тези резултати изисква учениците да бъдат активни участници в учебния процес с използването на съвременни информационни системи.

"Слънчева система"

Много старание, знания, умения и ентусиазъм вложиха учениците от 4а клас в работата по проект "Слънчева система". Получиха се чудесни модели, с които учениците затвърдиха и обогатиха знанията си по темата.
Тема: проект "Слънчева система"
Участници: ученици от 4а клас
Класен ръководител: Мелек Абил
Място на провеждане: класната стая

"Ден на грамотността"

На 21.12.2021 г. със съдействието на Община Главиница се проведе общинското състезание "Ден на грамотността" под мотото "Уча се, за да сполуча" по проект "Моите корени и моето бъдеще", финансиран по ОП НОИР.
Ръководители: Мелек Абил и Семра Ахмед - старши учители в начален етап
Цели: да се провери езиковата култура на учениците чрез тестови задачи и четене с разбиране, съобразени с изучавания материал по български език и литература в III и IV клас.
Участници: ученици от III и IV клас от СУ гр. Главиница, ОбУ с. Зафирово, ОУ с. Сокол и ОУ с. Стефан Караджа
Класиране по класове:
III клас
1.Айлин Рами - СУ "Васил Левски"
2.Еджем Севатин - СУ "Васил Левски"
3.Гьокче Айредин - СУ "Васил Левски"
IV клас
1.Беркант Белгин - СУ "Васил Левски"
2.Севил Селяйдин - ОбУ "Иван Вазов"
3.Синем Вели - СУ "Васил Левски"

Коледно математическо състезание

На 16.12.2021 г. учениците от 2а и 2б класове участваха в "Коледно математическо състезание", организирано и проведено в СУ "Васил Левски". От всеки клас участваха по 5 ученика. С голям ентусиазъм и интерес учениците решаваха подготвените за тях задачи. Наградените ученици са:
Емир Недафет - 1 място, 2а клас
Адил Хюлми - 1 място, 2а клас
Кузей Шефкет - 2 място, 2б клас
Арда Тахир - 3 място, 2б клас

"В света на програмирането с 11а клас"

Мини-проекти на учениците от 11а клас в часовете по информатика, които пишат кодове с езика C# и решават логически задачи. Идеята е да се даде поглед към света на дигитализацията и програмирането, като целта е учениците да научат:
Защо програмирането е толкова важно в наши дни?
Всеки може ли да се научи? Какво е нужно да се знае?
Как технологиите навлизат в здравеопазването, образованието, финансите и други сфери.
Какво прави програмирането една от най-желаните професии?