СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
ДЕКАДА ЗА ЛЕВСКИ


1. Конкурс по краснопис "Златна писалка" в начален етап.
2. Изработване на постери, табла и кътове за Левски.
3. Беседа/Презентация - 1а клас.
4. Четене на произведения за Левски - ученици от 1б клас.
6. Рецитал за Левски - 4а клас.
7. Презентация за Левски - ученици от 5ЦДОа и 5ЦДОб.
8. Есе на тема "Най-великият българин" - 5ЦДОа и 5ЦДОб.
9. Компютърна презетация за Левски - ученици от 5ЦДОа и 5ЦДОб.
10. Презентация за Васил Левски - 6ЦДОа и 6ЦДОб.
11. Четене на есета за Левски - ученици от 6ЦДОа и 6ЦДОб.
12. Викторина посветена на Апостола - ученици от 6а и 6б класове.
13. Издаване на училищен вестник "АПОСТОЛА" - ученици от гимназиален етап (10 клас).
14. Поклонение пред бюст-паметника на Васил Левски.
15. Празничен концерт посветен на Левски.За да разгледате презентациите, кликнете върху файловете за изтегляне:

ВИКТОРИНА ПОСВЕТЕНА НА АПОСТОЛА

"ИДЕЙНИЯТ СВЯТ НА АПОСТОЛА"

"РОДНО МЯСТО И СЕМЕЙСТВО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

"ПАМЕТНИЦИ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В БЪЛГАРИЯ И СВЕТА"