СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Обществен съвет

Поименен състав на Обществения съвет
при СУ "Васил Левски" град Главиница:

1. Жулвер Реджеб Реджеб - родител
2. Теннур Мудин Ресул - родител
3. Мустафа Яшар Рахим - родител
4. Гюляй Басри Наим - родител
5. Данка Милчева Иванова - представител на финансиращия орган