СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Прием VIII клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Профил
Брой ученици
Срок на обучение
Начин на приемане
След завършено основно образование в VII клас
Изпити
1.


2.
Софтуерни и хардуерни науки

Професионална паралелка: Монтьор на селскостопанска техника
26


26
5


5
НВО по БЕЛ и Математика

НВО по БЕЛ и Математика


БАЛООБРАЗУВАНЕ

Софтуерни и хардуерни науки: от НВО - 2БЕЛ и 2Математика, от Свидетелството за основно образование - Английски език и ИТ.
Професионална паралелка: Монтьор на селскостопанска техника със специалност "Механизация на селското стопанство" от НВО - 2БЕЛ и 2Математика, от Свидетелството за основно образование - Биология и здравно образование и Технологии.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие в класиране по образец.
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование.
    При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ

Подаване на документи за участие в приема по Наредба №10/01.09.2016г. - 20.06.2018г. - 26.06.2018г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 03.07.2018г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 04.07.2018г. - 06.07.2018г. вкл.
Подаване на документи за участие на втори етап на класиране - 04.07.2018г. - 06.07.2018г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 12.07.2018г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 13.07.2018г. - 17.07.2018г. вкл.
Подаване на документи за участие на трети етап на класиране - 20.07.2018г. - 24.07.2018г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - до 26.07.2018г. вкл
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 27.07.2018г. - 30.07.2018г. вкл.
Обявяване на записалите се ученици след трети етап на класиране - 02.08.2018г.

МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: Стая №1 на II етаж и работна стая на ръководител на направление "ИКТ"
СПРАВКИ НА ТЕЛЕФОНИ: 08636/2245, 08636/2253