СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Прием IX клас
ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.


Профил
Брой ученици
Срок на обучение
Начин на приемане
След завършено основно образование
1.


2.
Природоматематически профил

Професионална паралелка: Монтьор на селскостопанска техника
26

26
4

4
по документи

по документи


БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ

Природоматематически профил: Български език и литература, Математика, Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.
Професионална паралелка Монтьор на селскостопанска техника със специалност "Механизация на селското стопанство": Български език и литература, Биология и здравно образование, Технологии от свидетелството за основно образование.

ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ

Природоматематически профил: Математика, Английски език, ИТ, Биология и здравно образование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Заявление за участие в класиране по образец.
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование.
    При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите.

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране - 03.07.2017г. - 05.07.2017 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 06.07.2017г. вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 07.07.2017г.
Подаване на документи за участие на втори етап на класиране - 11.07.2017г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 13.07.2017г. вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 14.07.2017г.
Подаване на документи за участие на трети етап на класиране - 19.07.2017г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 20.07.2017г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране - 21.07.2017г.
Обявяване на записалите се ученици след трети етап на класиране - до 26.07.2017г. вкл.

МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ: Стая №1 на II етаж и работна стая на ръководител на направление "ИКТ"
СПРАВКИ НА ТЕЛЕФОНИ: 08636/2245, 08636/2253