СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Правилници и планове
Учебна 2018/2019 г.


За да разгледате файловете, кликнете върху текстa!

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

УЧЕБНИ ПЛАНОВE I - XII КЛАС

ПРИЕТИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧЕНИЦИ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ЗАПОВЕД

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ГРАФИК

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ