СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Правилници и планове
Учебна 2016/2017 г.


За да разгледате файловете, кликнете върху червения текст!

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ГОДИШЕН ПЛАН НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 год.

За да разгледате файла, кликнете върху червения текст!
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - 2015/2016 г.

За да разгледате файла, кликнете върху червения текст!