СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
„Извършване на ремонт на покрив на спортен салон към СУ “Васил Левски“ гр. Главиница”


СЪОБЩЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

ЗАПОВЕД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВА

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2017/2018

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ПРИЛОЖЕНИE 1

ПРИЛОЖЕНИE 2


За подробна информация кликнете на линка: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070261
ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2017/2018 г.

Позиция №1

Позиция №2

Позиция №3

Позиция №4

Позиция №5

Позиция №6

Позиция №7

Позиция №8

Позиция №9
ПРОТОКОЛ - Доставка на хранителни продукти за 2017
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2017

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВА

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОТОКОЛ - Доставка на хранителни продукти за 2016
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2016

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗАПОВЕД

ОБРАЗЦИ - 2016

ПОРЪЧКА ХРАНИ
ПРОТОКОЛ - Доставка на хранителни продукти за 2015
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
Място и срок за разглеждане на офертите - 30.03.2015 г. от 10:30 часа в кабинета на помощник директора по АСД.

За да разгледате обществената поръчка за хранителни продукти на СОУ "Васил Левски", кликнете върху файла за изтегляне:

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти 2015
За да разгледате обществената поръчка за хранителни продукти на СОУ "Васил Левски", кликнете върху файлa:

Документацията за участие в процедурата е обновена!

Обществена поръчка с обновена документация за 2014

Обществена поръчка 2014