СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Обществена поръчка

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2017/2018

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ

ПРИЛОЖЕНИE 1

ПРИЛОЖЕНИE 2


За подробна информация кликнете на линка: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9070261
ДОГОВОРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2017/2018 г.

Позиция №1

Позиция №2

Позиция №3

Позиция №4

Позиция №5

Позиция №6

Позиция №7

Позиция №8

Позиция №9
ПРОТОКОЛ - Доставка на хранителни продукти за 2017
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2017

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЯВА

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОТОКОЛ - Доставка на хранителни продукти за 2016
ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - 2016

СЪОБЩЕНИЕ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ЗАПОВЕД

ОБРАЗЦИ - 2016

ПОРЪЧКА ХРАНИ
ПРОТОКОЛ - Доставка на хранителни продукти за 2015
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!
Място и срок за разглеждане на офертите - 30.03.2015 г. от 10:30 часа в кабинета на помощник директора по АСД.

За да разгледате обществената поръчка за хранителни продукти на СОУ "Васил Левски", кликнете върху файла за изтегляне:

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти 2015
За да разгледате обществената поръчка за хранителни продукти на СОУ "Васил Левски", кликнете върху файлa:

Документацията за участие в процедурата е обновена!

Обществена поръчка с обновена документация за 2014

Обществена поръчка 2014