СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Директори

1906/1907 г. - Цанко Вълев
1922/1923 г. - Йон Братиану
1940/1941 г. - Станчо Йорданов Стойков
1941/1942 г. - Василка Христова
1942/1943 г. - Любомир Чимширов
1943/1944 г. - Димитър Марков Тодоров
1944/1945 г. - Елена Цанкова Вълева
1949/1950 г. - Никола Колев Цонев
1950/1951 г. - Бойчо Обретенов Радулов
от 1951 г. до 1953 г. - Куна Георгиева Милянкова
от 1953 г. до 1955 г. - Петър Велков Пантев
от 1955 г. до 1958 г. - Надка Панова Бумбалова
от 1958 г. до 1963 г. - Димитър Костадинов Димитров
от 1963 г. до 1971 г. - Петър Велков Пантев
от 1971 г. до 1979 г. - Николай Иванов Недков
от 1979 г. до 1982 г. - Мицо Йорданов Мицов
от 1982 г. до 1986 г. - Николай Иванов Недков
от 1986 г. до 1993 г. - Райна Недялкова Стоянова
от 1993 г. до 1997 г. - Лъчезар Асенов Великов
1997/1998 г. - Райна Недялкова Стоянова
от 1998 г. до 2002 г. - Петър Василев Донев
от 2002 г. до 2012 г. - Еленка Йорданова Борисова
2012 г. - Иван Красимиров Иванов
от 2013 г. - Нефие Хюсеин Раим