СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Дейности в ЦОУД
Учебна 2018/2019 год.


"ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА"

Във връзка с Международния ден толерантността на 16.11.2018 г. учениците от групите за ЦОУД в СУ "Васил Левски" направиха изложба от свои творби и рисунки. Изготвиха табло с 10 златни правила под надслов "Азбуката на толерантността". Ученици от 7ЦОУД представиха презентация на тема "Светът е за всички - толерантност", а Берк представи презентация за толерантността пред своите съученици от 6ЦОУД. Дискутира се темата "Защо трябва да сме толерантни в училище". Извода за всички бе, че трябва да бъдем внимателни и търпеливи един към друг, да се отнасяме с уважение и приятелство.

"ЕКО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ"

Самоинициатива на учениците от 9ЦОУД за почистване на училищния двор.
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

22 - 26 октомври 2018 г. в седмицата на четенето, учениците от групите за ЦОУД в СУ ”Васил Левски” проведоха следните мероприятия:
Дейности по проект "Природна аптека" - "Аз прочетох тази книга,
прочети я и ти!"
Дискусии на теми - "Обичаме ли да четем?" и "Какво четем?"
Изработване на книжка "В света на приказките".
Състезание "Най-добър рецитатор в групата".
Изработване на табло "Велики мисли за книгата".
Драматизация на приказката "Щъркел и лисица".
Оформяне на кът с любимите книги на учениците.
Четенето на книги е магия, която отваря врати към нови светове, мечти и надежди"."ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ"

"Да се знае, да се помни, че България е жива,
на будителите скромни - българинът китка свива"


На 31.10.2018 г. учениците от 7ЦОУД представиха презентация пред учениците от 4ЦОУД на тема "Народни будители", рецитираха стихотворения и изнесоха викторина, посветена на велики възрожденци от българската история.

САМОПОДГОТОВКА В 9ЦОУД

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В 9ЦОУД

Подготовка на учениците за изложба "Фантазия от природни материали". Един нестандартен вариант за представяне на есенните риста. Забавлявайки се от екипната работа, учениците показаха свое творение от красотата и разнообразието в природата.


"ДЕН НА МИРА"

На 21.09.2018 г. учениците от I до IX целодневна организация,
под ръководството на своите ръководители на групи, отбелязаха Международния ден на мира с рисунка на асфалт на тема "Правото на народите на мир".

"ЖИВОТ И ДЕЛО НА АПОСТОЛА"

На 16.02.2017 г. послучай патронния празник на училището, учениците от 9ЦОУД, под ръководството на г-жа Мелекбер Мехмед проведоха тържество посветено на живота и делото на Левски. Представиха презентаци на тема: „Живот и дело на Васил Левски“ и „Паметници на Васил Левски в България и в света“, пяха песни и рецитираха стихотворения. Гости на тържеството бяха г-жа Симеонова с учениците от 8ЦОУД, г-жа Мурат с учениците от 10ЦОУД и г-жа Караколева с учениците от 11ЦОУД. Тържеството завърши с отдаване на едноминутно мълчание в памет на Апостола.

ВИКТОРИНА “ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ВЕЛИК И БЕЗСМЪРТЕН”

На 09.02.2018 г. учениците от 7ЦОУД, 8ЦОУД и 9ЦОУД проведоха викторината под надслов „ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ВЕЛИК И БЕЗСМЪРТЕН“. Ръководители бяха Огнян Пантев, Нела Стойчева, Мелекбер Мехмед и класните им ръководители. Викторината протече в три етапа с презентиране на мултимедийна презентация. Резултатите бяха - 50 точки за 7ЦОУД , 50 точки за 8ЦОУД и 52 точки за 9ЦОУД. Учениците получиха грамоти и награди за достойно представяне.

ПРОЕКТ „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2017 г“Резюме на проекта: Подпомогне екологичното обучение и възпитание на учениците. Подобряване на тяхното отношение към заобикалящата среда и активното им участие в мероприятия с цел опзване на природните ресурси. Чрез осъществяване на общата цел на проекта засилване мотивацията на учениците, подкрепени от своите родители за включване във възпитателно-образователния процес.
Дейности:
1. Отпечатване на банер.
2. Закупуване на проектор.
3. Презентация за представяне на проекта с предстоящите дейности в класовете и групите по целодневно обучение.
4. Засаждане на цветя.
- Празнуване на 5 юни - Международният ден за опазване на околната среда.
- Училищен конкурс за ученически проекти по екология и опазване на околната среда. Конкурс за есе, рисунка, стихотворение и разказ.
5. Екоакция с инициатива „Да изчистим България за един ден“.
6. „Екоцентър“ - изграждане на кът за активен отдих и провеждане на уроци на открито, чрез монтиране на градинска беседка, пейки и кошчета за отпадъци.
7. Концерт „Растем, учим и играем сред чиста и зелена природа“.
8. Изработване на екологични брошури.
9. „ Цветовете на сезоните“, „Ароматна разходка“ - открити уроци в занимания по интереси. Акцент върху красотата на природата и глобалните промени в климата.
10. Заключителна презентация пред ученици, учители и родители.

ДЕН НА ТАЛАНТА

Организирано и проведено с групите-ученици и учителите от ЦДО
ТЪРЖЕСТВО ЗА ЛЕВСКИ

На 13.02.2017 г. по случай патронния празник на училището учениците от 6ЦДОа и 6ЦДОб проведоха тържество посветено на живота и делото на Васил Левски под ръководството на г-жа Мелекбер Мехмед и г-жа Рабие Мурат. Пяха песни и рецитираха стихотворения посветени на Апостола на свободата. Гости на тържеството бяха: г-жа Нефие Раим, г-жа Еленка Борисова и ученици от 5ЦДОа с г-жа Семра Сали. Участниците в училищния конкурс за лично творчество от прогимназиален етап представиха есета на тема „Левски-велик и безсмъртен ”, рисунки на тема „Най-великият българин ” и презентации на тема „Живота и делото на Левски”. Грамоти за участие връчи г-жа Борисова.
КУЛИНАРНО СЪСТЕЗАНИЕ

На 03.02.2017 г. в часовете по занимания по интереси се проведе кулинарно състезание ”Здравето е вкусно” между учениците от 6ЦДОа и 6ЦДОб. На състезанието присъстваха учители и родители. Учениците се състезаваха в два отбора по 8 състезатели. Четирима приготвяха продуктите, а останалите изпълняваха поставените задачи: да измислят фирма за производство, да нарисуват лого, да представят списък с необходимите продукти, да определят продажна цена и да опишат печалбата за деня. Журито в състав: Невгюл Реджеб-учител, Ердинч Изедин-учител, Севинч Шефкъ-родител, Силвия Иванова-родител и Нилюфер Сюлейман-родител разгледа приготвените продукти и присъди първо място и на двата отбора. Денят приключи с емоции и много усмивки.
16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

Учениците от целодневно обучение в прогимназиален етап на СУ „Васил Левски“ проведоха следните инициативи:
Изложба от рисунки.
Конкурс за есе на тема „Що е толерантност?“.
Изработване на постери с послания за толерантността.
Представяне на мултимедийна презентация „ Светът е за всички – толерантност“.
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Учениците от 6ЦДОб, 7ЦДОа и 7ЦДОб откриха националната седмицата на четенето в училищната библиотека. Шестокласниците четоха разкази на Елин Пелин, а седмокласниците - стихотворения от български автори. Всички участници се представиха отлично. Остана прекрасното усещане за пълноценно общуване с книгата и преживяването от този незабравим ден.
“Свикне ли човек на млади години да дружи с хубавата книга, обикне ли изкуството, той има душевна опора за цял живот” /Асен Босев/
Учебна 2015/2016 год.


МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО

Във връзка с дейност "Маратон на четенето" 2ПИГб представи драматизациите "Зимата, пролетта и детето" и "Мимето". Публика бяха учениците от 2ПИГа и 6ПИГб. Ръководители на дейността са Нурджихан Шевкъ и Юлия Геориева.
ПРАЗНИК НА ФИЗИКАТА
ДЕН НА ТАЛАНТА

На 01.04.2016 г. се проведе "Ден на таланта", посветен на разностранните интереси и умения на учениците от полуинтернатните групи. Празникът бе открит от изпълнението на Деница Николова от 4ПИГа с песента „Мома Радомирка“. Преподаватели и ученици представиха букет от песни, танци и драматизаци. Съумяха да съчетаят традициите с модерните предизвикателства на днешния ден. Денят на таланта внесе радост и разнообразие в училищния живот!
24 март– Световен ден за борба с туберкулозата

Учениците от 7ПИГ и 8ПИГ участваха в информационна кампания по инициатива на РЗИ – град Силистра с лектор Диана Мирчева – мл. експерт в дирекция „Обществено здраве“ на тема „24 март – Световен ден за борба с туберкулозата“.
8 МАРТ

Месец март - месец на надежди и пробуждането на пролетта, Баба Марта и мартениците, месец на майката и жената-Благовещение. На 8 март /вторник/ учениците от 4ПИГб поздравиха майките и бабите си със стихове, песни, игри и приятни изненади.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
РЕЦИТАЛ ЗА ЛЕВСКИ

На 17.02.2016 г. учениците от 4ПИГа, 4ПИГб и 6ПИГа представиха рецитал посветен на Васил Левски. Ръководители бяха възпитателките Мелекшен Исмаил, Веска Нейкова и Валентина Караколева.
КОНКУРС ПО КРАСНОПИС

На 15.02.2016 г. се проведе конкурс по краснопис посветен на Васил Левски. В състезанието участваха ученици от 4ПИГа и 4ПИГб. Творенията на децата оцени г-жа Димитрина Милушева – главен учител в начален етап. Комисията определи 2 първи места, 2 втори места и 2 трети места. Наградите и грамотите бяха връчени от г-жа Нефие Раим - директор на СОУ "Васил Левски".
Наградени ученици:
Първо място:
Селин Недрет Юсеин - 4ПИГб и Радина Димитрова Димитрова - 4ПИГа
Второ място:
Арзу Таасим Мустафа - 4ПИГб и Деница Николова Петрова - 4ПИГа
Трето място:
Арзу Йозджан Шабан - 4ПИГб и Ипек Акгюн - 4ПИГа
КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

За втора поредна година възпитателите от СОУ „Васил Левски“ организираха „Коледен благотворителен базар”. Учениците от полуинтернатните групи изработиха коледни украшения, картички, оригами, чорапчета, сурвакници, много слкади и солени кулинарни изделия. Събраните средства от 1167 лева ще бъдат използвани за осигуряване на безплатен обяд на крайно нуждаещи се, социано слаби ученици от училището.


ПРОЕКТ „Светът пред прага ни”

Ученици от 2ПИГб и 4ПИГа се включиха, като целева група към проект „Светът пред прага ни”. Целта на проекта е да формира устойчиво развитие и възпитаване на активна позиция на гражданско образование. Водени от тази цел възпитателите Веска Нейкова и Юлия Георгиева извършиха няколко дейности на тема „Пътят на хляба”:
1.Анкети свързани с видовете хляб.
2.Рисунки на тема "Oт зрънцето до хлебозавода" нарисувани от 2ПИГб и апликации на тема "Пътят на хляба" изработени от 4ПИГа.
3.Посещение на хлебопекарна „Старт 97” – ЕООД гр.Главиница.
4.Приготвяне на обредни хлябове за празниците Никулден, Коледа, Великден, есенен и пролетен хляб.
15 ноември 2015 година - Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

През седмицата 9-13 ноември, ученици от полуинтернатните групи в СОУ „Васил Левски“ в часовете "Занимания по интереси" рисуваха на тема "Пътна безопасност и как да се предпазим от ПТП". Във фоайето на училището бе подредена изложба “Да пазим децата на пътя“ с отговорници Гьонюл Ресул и Невгюл Реджеб. Така всички заедно си припомнихме колко е важно да спазваме правилата за безопасност и показахме съпричастност към жертвите на пътя.
EСЕНЕН ПОХОД

По случай 1 ноември - Денят на народните будители, възпитателите на полуинтернатните групи в СОУ " Васил Левски" организираха есенен поход с учениците от I до VIII клас.
Учебна 2014/2015 год.


Кът за ВАСИЛ ЛЕВСКИ
оформен от полуинтирнатните групи в СОУ "Васил Левски"ВИКТОРИНА в 3 ПИГа и 3 ПИГб

Под ръководството на възпитателката в 3 ПИГа - г-жа Веска Нейкова, се проведе викторина посветена на Апостола на Свободата - Васил Левски. Учениците от IIIa и IIIб класове премериха своите сили в 5-те кръга на викторината, като показаха много добри знания и умения при разказване, подреждане на пъзели и мисли, рецитирание на стихотворения за Левски. С 3 точки преднина, отбор "Малките лъвчета" победи отбор "Васил Левски". За участниците и изявените ученици от публиката имаше грамоти и подаръци.


Pink Shirt Day - Ден на розовата фланелка!

Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като "Ден за борба с тормоза в училище". На този ден учениците носят розови фланелки, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище. Под ръководството на г-жа Бахрие Рамис, учениците от 7 ПИГб подкрепиха тази инициатива, за да покажат, че не искат тормоза да съществува в нашето училище.
ВИКТОРИНА в ПИГ8

На 16 февруари се проведе викторина посветена на 142-та годишнина от обесването на Васил Левски. Викторината бе организирана от 8 ПИГ с възпитател Гьонюл Ресул, а участници бяха ученици от четвъртите класове. Участваха два отбора: „Раковски” – 4а клас и „Ботев” – 4б клас. Учениците от 8 ПИГ представиха презентации: „Родното място и семейство на Левски”, „Идейния свят на Апостола” и „Паметници на Васил Левски”. Състезанието протече в 4 кръга. В първия кръг двата отбора отговаряха на въпроси свързани с живота и дейността на Апостола. Във втория кръг решаваха задачи, използвайки знанията си по математика, а в третия кръг съставиха велика мисъл на Левски. Участваше жури в състав – г-жа Цветанка Иванова, г-жа Йорданка Горанова и г-жа Мюмюне Хаккъ, което определи като първи победител отбор "Ботев", а втори - отбор Раковски. Двата отбора получиха грамоти и колективни награди осигурени от 8 ПИГ.
БЛАГОГВОРИГЕЛНА ДЕЙНОСТ

На 17.12.2014 г. седмокласниците от СОУ „Васил Левски” участваха в Коледна благотворителна дейност, като гостуваха на децата от ЦНСТ с. Малък Преславец. Организатори на мероприятието са класните им ръководители – Инджисел Мехмед и Маринка Милушева и възпитателите – Бахрие Рамис и Бехие Рахим. Идеята за благотворителност се подкрепи и от родители. Най-голям принос имат родителите на ученици от VІІб клас: Мария Димитрова – майка на Дани, която дари лакомства и играчки и Керим Керим – баща на Тезджан, който дари дрехи и играчки на стойност 110 лева.


КОЛЕДЕН БАЗАР

На 17.12.2014 г. отвори врати Коледния благотворителен базар за ръчно изработени подаръци под логото „Подари надежда на дете в беда”. Благотворителната инициатива е организирана от Методическото обединение на възпитателите в СОУ „Васил Левски” гр. Главиница и ще подпомогне „Българската коледа”. По щандовете на базара, отлично подредени и примамващи окото, са изложени кулинарни изделия, сувенири, коледни картички, сурвачки и много други подаръци. Продавачките – ученички от петнадесетте полуинтернатни групи, вежливо и усърдно обслужвaха посетителите. От продажбата на изделията бяха събрани 835 лв, които на 22.12.2014 г., в навечерието на светлия християнски празник „Рождество Христово”, бяха дарени на „Българската коледа”. ЧЕСТИТА КОЛЕДА!
Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП

На 14.11.2014 г. се проведе беседа с учениците от полуинтернатните групи на VIIa и VIIб класове на тема "Възпоменание на жертвите от ПТП". Присъстваха родители, класните ръководители, възпитателите на съответните класове и медицинското лице – г-н Исмет Хабил. Той даде практически насоки за оказване на първа помощ на пострадал от ПТП. Родител и ученик споделиха случай на пътнотранспортно произшествие, на което били свидетели.
Учениците от ПИГ8 изработиха табло послучай Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП.
Организира се общоучилищна изложба от рисунки на ученици от всички полуинтернатни групи.

"Фантазия от природни материали"

Под ръководството на възпитателките Север Юмер и Рубие Даил, учениците от полуинтернатните групи в СОУ "Васил Левски" оформиха кът от природни материали, като показаха своето майсторство, фантазия и умения.
Ден на таланта


С настъпването на пролетта на 28 март възпитателите от СОУ "Васил Левски" организираха предизвикателството за ученици "Ден на таланта". Отговорници на мероприятието бяха Гьонюл Ресул и Рубие Даил. С вдъхновение и талант учениците от полуинтернатните групи се изявиха с танци, песни и сценки, като завладяха публиката от техни съученици, учители и родители. С това показаха, че умеят не само да учат, но и да се веселят, съчетавайки традициите с модерните предизвикателства на днешния ден.Звездна математика


На 21.03.2014 г. се проведе математически двубой "Звездна математика" между ученици от VIIa и VIIб класове. Организатори на двубоя бяха г-жа Йорданка Горанова и Гьонюл Ресул - възпитател на седмите класове. Под името Питагор се състезаваха учениците от VIIa клас, а под името Евклид - учениците от VIIб клас. Жури в състав Йорданка Горанова, Мюмюне Хаккъ и Недрет Акифова присъдиха точки за вярност и бързина на решаване на задачите. Победител в двубоя бе отбор Евклид. Участниците получиха поздравителни адреси и предметни награди.Ден на розовата фланелка


Последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. На този ден учениците от VIII и XI ПИГ отправиха призив "Не на насилието и тормоза" и облякоха розови фланелки в подкрепа на инициативата.Достойни потомци на Левски


Под ръководството на възпитателката Гьонюл Ресул, по случай патронния празник на училището се проведе среща между ученици от XI ПИГ и г-н Аурел Стоянов – ръководител на школата по изобразително изкуство гр. Тутракан. Възпитаничката на школата Симона Йорданова нарисува портрета на Апостола и представи своята творба пред ученици и учители на СОУ "Васил Левски".
Викторина "Заветите на Левски"


Учениците от VIII ПИГ под ръководството на г-жа Цветанка Иванова и възпитателката Рубие Даил, участваха във викторината "Заветите на Левски". Разпределени бяха в два отбора - Ботев и Раковски. И двата отбора показаха знания, умения и бързина в екипната работа. Отборите получиха грамоти и поощрителни награди.Кулинарна изложба "ЛЕСНО И ВКУСНО"


На 15.01.2014 год. във фоайето на II етаж бе подредена кулинарна изложба с организатор Бехие Рахим - възпитател на IX ПИГ в СОУ "Васил Левски". Включиха се ученици от всички ПИГ-ве с разнообразни кулинарни изкушения - сандвичи, сладкиши и плодови салати. Изложбата привлече вниманието на всички учители и ученици. Възникна идеята "ЛЕСНО И ВКУСНО" да стане традиция в училището.Учебна 2013/2014 год.

26 октомври 2013 г. - празник на град Главиница


В организираната от общината програма по повод седмицата на града се включиха ученици от полуинтернатните групи на СОУ “Васил Левски.
21 октомври 2013 г. - изложба "Даровете на Добруджанската земя".
22 октомври 2013 г. - рисунка на асфалт на тема "Аз обичам Главиница".
23 октомври 2013 г. - спортното състезание "Футбол на малки врати".
24 октомври 2013 г. - "Парад на приказките".21 септември - ден на мира


Под ръководството на своите възпитатели, ученици от I до XII ПИГ се включиха в рисунка на асфалт в училищния двор. Посланието в рисунките им бе свързано с мира на планетата Земя. Всички полуинтернатни групи получиха награди от поканените читалищни ръководители на НЧ "Христо Ботев - 1940" град Главиница.