СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Бюджет 2018 година


За да разгледате касовото изпълнение на бюджета кликнете върху файловете:

1. Информация към 30.09.2018 г.

2. Информация към 30.06.2018 г.

3. Информация към 31.03.2018 г.За да разгледате бюджета на СУ "Васил Левски" за 2018 г., кликнете върху файловете:

1. Бюджет 2018 - Общи средства

2. Бюджет - Дофинансиране

3. Бюджет - Професионална паралелка

4. Бюджет - Ресурсно подпомагане

4. Бюджет - Спорт за всички

4. Бюджет - СтоловеЗа да разгледате касовото изпълнение на бюджета кликнете върху файловете:

1. Информация към 31.12.2017 г.

2. Информация към 30.09.2017 г.

3. Информация към 31.03.2017 г.За да разгледате бюджета на СУ "Васил Левски" за 2017 г., кликнете върху файловете:

1. Утвърден бюджет - Заповед

2. Общи средства по Бюджет 2017

3. Бюджет - подкрепа за личностно развитие

4. Бюджет - Ресурсно подпомагане

4. Бюджет - СтоловеЗа да разгледате касовото изпълнение на бюджета кликнете върху файловете:

1. Информация към 31.12.2016 г.

2. Информация към 30.09.2016 г.

3. Информация към 31.03.2016 г.За да разгледате бюджета на СОУ "Васил Левски" за 2016 г., кликнете върху файловете:

1. Утвърден бюджет - Заповед

2. Общи средства по Бюджет 2016

3. Бюджет - Извънучилищни дейности

4. Бюджет - Спорт за всичкиЗа да разгледате касовото изпълнение на бюджета кликнете върху файловете:

1. Информация към 30.09.2015 г.

2. Информация към 31.12.2015 г.За да разгледате бюджета на СОУ "Васил Левски" за 2015 г., кликнете върху файловете:

1. Общи средства по Бюджет 2015

2. Бюджет - Извънучилищни дейности

3. Бюджет - Ученически стол

4. Бюджет - Други дейностиЗа да разгледате касовото изпълнение на бюджета кликнете върху файловете:

1. Информация към 31.12.2014 г.

2. Информация към 30.09.2014 г.

3. Информация към 30.06.2014 г.

4. Информация към 31.03.2014 г.За да разгледате бюджета на СОУ "Васил Левски" за 2014 г., кликнете върху файловете:

1. Общи средства по Бюджет 2014

2. Бюджет - Извънучилищни дейности

3. Бюджет - Ученически стол

4. Бюджет - Спорт за всички

5. Бюджет - други дейности