СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Актуална информация
Учебна 2017/2018 година


В Средно училище "Васил Левски" се обучават 450 ученици в 24 паралелки, от които 8 паралелки са в начален етап, 6 - в прогимназиален етап, 10 - в гимназиален етап и 11 групи в целодневно обучение. В гимназиалния етап учениците се обучават в 3 непрофилирани паралелки, в 4 паралелки природоматематически профил с прием след 8 клас, в 1 професионална паралелка: Механизация на селското стопанство с 4 годишен срок на обучение и в 2 паралелки с прием след 7 клас: Софтуерни и хардуерни науки и Природни науки.

Брой персонал в училище:
Педагогически персонал: 49
Непедагогически персонал: 14

Ръководство:
Директор - Нефие Раим

Заместник-директор учебна дейност -
Юлвие Мусин-Хюсеин

Главни учители:
Димитрина Милушева, Любимка Петрова