СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Актуална информация
Учебна 2018/2019 година


В Средно училище "Васил Левски" се обучават 423 ученици в 24 паралелки, от които 8 паралелки са в начален етап, 6 - в прогимназиален етап, 10 - в гимназиален етап и 9 групи в целодневно обучение. В гимназиалния етап учениците се обучават в 2 непрофилирани паралелки, в 2 паралелки природоматематически профил с прием след 8 клас, в 2 професионални паралелки: Механизация на селското стопанство с 4 и 5 годишен срок на обучение и в 3 паралелки с прием след 7 клас: Софтуерни и хардуерни науки и Природни науки.

Брой персонал в училище:
Педагогически персонал: 47
Непедагогически персонал: 12

Ръководство:
Директор - Нефие Раим

Заместник-директор АСД -
Нериман Реджеб

Главни учители:
Димитрина Милушева, Любимка Петрова