СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Новини и изяви
Учебна 2017/2018 година
ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ по проект "АЗ И ПРИРОДАТА"


ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 18.11.2015 г. в град Силистра се проведе закриваща пресконференция по проект "ЕКО Образование за здравословна околна среда" MIS ETC Code 336. Приветствие изказаха координатори и партньори по проекта, като думата взе и г-жа Нефие Раим - Партньор 7 и координатор от страна на Община Главиница. От СОУ "Васил Левски" като гости присъстваха учители-еколози, учители-информатици и възпитатели.

"ТРАНСГРАНИЧНИ ВЛАЖНИ ЗОНИ"

На 16.11.2015 г. в новия сабинет по "Екообразование" се демонстрира първия електронен урок от г-жа Еленка Борисова - помощник директор и преподавател по география и икономика в СОУ "Васил Левски". На урока присъстваха ученици и учители, възпитатели, журналисти и гости от Румъния - партньори по проект MIS ETC 336.МАГИЯТА НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ТЕЛА

На 30.04.2015 г. в Младежкия дом в град Силистра се проведе награждаване на участниците в Областния математически конкурс "Магията на геометричните тела". Нашите ученици заеха достойните за тях II и III място:
Мелих Юзай - VIб клас - II място
Селин Нурхан - VIа клас - III място

ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО