СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Новини и изяви
Учебна 2018/2019 година
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ВИКТОРИНА

Ученически конкурс за текстове, рисунки и мултимедия,
посветен на поход "ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН"

Представяне на мултимедиен проект

Първа награда: Берна Юзджан Шабан - ученичка от 10а клас
Ръководител: Ширин Расим - старши учител по Информатика и ИТОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КНИЖКА

"МОЕТО УЧИЛИЩЕ - ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ"

Възрастова категория I-II клас

Първа награда: Дефне Мусин - ученичка от 2а клас
Класен ръководител: Димитрина Милушева

Възрастова категория III-IV клас

Първа награда: Есин Левент - ученичка от 4а клас
Класен ръководител: Димитричка Петрова
IV ОБЛАСТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ КОНКУРС

"МАГИЯТА НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ТЕЛА"

Трета награда за Емре Айсун Кошуджу - ученик от 6а класИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


Тема на събитието: „Идеолози на българската свобода”
Вид на събитието: Публична изява на учениците в извънкласна дейност
Ръководител: Цветанка Иванова Митева
Участници: Ученици от ІХ клас
Дата и час: 17.03.2017 г. от 13:10 ч.
Място на провеждане: Кабинет по екология
Допълнителна информация: Представяне на мултимедийна презентация отразяваща родното място и дейността на българските революционери Георги Раковски, Васил Левски, Любен Каравелов и Христо Ботев. Учениците имат за цел да попълнят таблица с данни въз основат на презентираната информация. Втората задача е свързана с подбора на ключови изрази от писмени източници.
Отразяване: Сайт на училището


Тема на събитието: „Посещение на художествена галерия”
Вид на събитието: Извънкласна дейност по интереси по изобразително изкуство
Ръководител: Фатин Мюмюн Расим
Участници: Ученици от V, VI, VII клас
Дата и час: 16.03.2017 г. от 14:00 ч.
Място на провеждане: Художествената галерия в гр. Силистра
Допълнителна информация: Учениците наблюдаваха произведения на известни български художници като Златьо Бояджиев, Свилен Русев, Георги Чапкънов и много други. Възхитени и доволни се заредиха допълнително с мотивация и по-голямо желание за рисуване.
Отразяване: Сайт на училището

ОТКРИТ УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ IIб КЛАС НА ТЕМА "ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА"