СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Новини и изяви
Учебна 2017/2018 година
"ЗНАМ И МОГА"

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

Трето място за Деница Тодорова Тодорова- ученичка от 4а клас.
Класен ръководител: Димитричка ПетроваЛИТЕРАТУРНА КОНФЕРЕНЦИЯ

От 7 до 9 април 2017 г. в град Велико Търново се проведе Единадесета литературна конференция под ръководството на проф. Радослав Радев - преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". По традиция участваха ученици от XI клас с ръководител Емел Мехмед - учител по БЕЛ в СУ "Васил Левски" гр. Главиница.
Тема на конференцията: "Светът на животните в българската литература и култура".
Класиране и резултати на учениците:
1. Едже Яшар - отличен 5,50
2. Дженгиз Хюсеин - отличен 5,50
3. Туче Яшар - отличен 5,50
4. Мелят Юсеин - мн. добър 5,25
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС-ВИКТОРИНА

Ученически конкурс за текстове, рисунки и мултимедия,
посветен на поход "ПО ПЪТЯ НА БЕДРЕДДИН"

Представяне на мултимедиен проект

Първа награда: Берна Юзджан Шабан - ученичка от 10а клас
Ръководител: Ширин Расим - старши учител по Информатика и ИТОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА КНИЖКА

"МОЕТО УЧИЛИЩЕ - ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ"

Възрастова категория I-II клас

Първа награда: Дефне Мусин - ученичка от 2а клас
Класен ръководител: Димитрина Милушева

Възрастова категория III-IV клас

Първа награда: Есин Левент - ученичка от 4а клас
Класен ръководител: Димитричка Петрова
IV ОБЛАСТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ КОНКУРС

"МАГИЯТА НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ТЕЛА"

Трета награда за Емре Айсун Кошуджу - ученик от 6а клас