СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Новини и изяви
Учебна 2017/2018 година
Областно състезание по баскетбол

На 13.03.2014 год. в спортната зала на ДРЪСТЪР-Силистра се проведе областно състезание по баскетбол за юноши 8-10 клас между отборите
на "Васил Левски" гр. Главиница и ПМГ "Климент Охридски" гр. Силистра. Отборът спечели достойно II-то място. Ръководител на групата е Кирил Ангелов - преподавател по физическо възпитание в гимназиален етап.