СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Новини и изяви
Учебна 2017/2018 година
ОТКРИТ УРОК ПО ХИМИЯ И ООС

На 12.02.2015 г. под ръководството на г-жа Минка Гатева се проведе семинар - открит урок в VIIб клас на тема "Значение и употреба на халогенните елементи". Присъстваха учители от предметната група по природни науки и родители. Урокът беше представен по много интересен начин от съдия, обвинител и защитник, които оспориха ползата и вредата от различните халогенни елеминти. Учениците слушатели също участваха в спора и дадоха примери от живота и практиката


БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

На 17.12.2014 г. седмокласниците от СОУ „Васил Левски” участваха в благотворителна дейност по случай Коледа, като гостуваха на децата от ЦНСТ с. Малък Преславец. Организатори на мероприятието са класните им ръководители – Инджисел Мехмед и Маринка Милушева съвместно с възпитателите – Бахрие Рамис и Бехие Рахим. Идеята за благотворителност се подкрепи и от родители. Най-голям принос имат родителите на ученици от VІІб клас: Мария Димитрова – майка на Дани, която дари лакомства и играчки и Керим Керим – баща на Тезджан, който дари дрехи и играчки на стойност 110 лева.

КОЛЕДЕН БАЗАР

На 17.12.2014 г. в сградата на община Главиница от 10 ч. отвори врати Коледен благотворителен базар за ръчно изработени подаръци под логото „Подари надежда на дете в беда”. Благотворителната инициатива е организирана от Методическото обединение на възпитателите в СОУ „Васил Левски” гр. Главиница, работещи по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. От продажбата на изделията бяха събрани 835 лв, които на 22.12.2014 г., в навечерието на светлия християнски празник „Рождество Христово”, бяха дарени на „Българската коледа”. Към благотворителната инициатива се включиха и учениците от 10а клас с класен ръководител Ширин Расим, които събраха и дариха 20 лв.


Състезание по Английски език

На 03.12.2014 год. се проведе състезание по английски език между 7а и 7б класове с ръководители Рамадан Расим и Илкнур Расим. Участваха по 5 ученика от двата класа. Публика бяха останалите ученици от 7-ПИГа и 7-ПИГб с възпитатели Бахрие Рамис и Бехие Раим. Състезанието протече по следния регламент:
1.Подреждане на думи в изречения.
2.Образуване на думи от англйски букви.
3.Познаване на картинки с професии.
4.Викторина.
5.Ограждане на букви за получаване на думи.
6.Лекскално упражнение - "Словесна змия".
7.Граматическо упражнение - показване на умения в езикови ситуации.
8.Превод на текст от английски на български език от Есра Ведат.
Учениците получиха поощрителни награди.
ДЕН НА ГРАМОТНОСТТА 2014

Традиция е всяка година да се провежда общинското състезание Ден на грамотността под мотото "Пиша вярно и красиво".
Участници - ученици от II, III и IV класове от училищата в община Главиница.
Класирани от СОУ "Васил Левски":
2 място - Деница Тодорова /16 точки/ - IIa клас
3 място - Джанер Асан /15 точки/- IIб клас
Класни ръководители: Димитричка Петрова, Марияна Василева

1 място - Деница Петрова /22 точки/ - IIIa клас
2 място - Селин Юсеин /21 точки/ - IIIб клас
Класни ръководители: Виолетка Стефанова, Наталия Христова

1 място - Елис Рафет /27 точки/ - IVа клас
2 място - Иляйда Бедри /26 точки/- IVa клас
3 място - Емре Кошуджу /25 точки/ - IVа клас
Класен ръководител: Димитрина Милушева

Управление "Образование" гр. Главиница награди учениците с плакет, грамоти и химикали. Но най-голяма бе радостта от почерпката с торта.