СУ "Васил Левски" град Главиница
СУ "Васил Левски" гр. Главиница
Новини и изяви
Учебна 2018/2019 година
КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР

За втора поредна година възпитателите от СОУ „Васил Левски“ организираха „Коледен благотворителен базар”. Учениците от полуинтернатните групи изработиха коледни украшения, картички, оригами, чорапчета, сурвакници, много слкади и солени кулинарни изделия. От продадените изделия бяха събрани 1167 лева. Събраните средства от тази кампания ще бъдат използвани за осигуряване на безплатен обяд на крайно нуждаещи се, социано слаби ученици от училището.ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ по проект "АЗ И ПРИРОДАТА"


ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 18.11.2015 г. в град Силистра се проведе закриваща пресконференция по проект "ЕКО Образование за здравословна околна среда" MIS ETC Code 336. Приветствие изказаха координатори и партньори по проекта, като думата взе и г-жа Нефие Раим - Партньор 7 и координатор от страна на Община Главиница. От СОУ "Васил Левски" като гости присъстваха учители-еколози, учители-информатици и възпитатели.

"ТРАНСГРАНИЧНИ ВЛАЖНИ ЗОНИ"

На 16.11.2015 г. в новия сабинет по "Екообразование" се демонстрира първия електронен урок от г-жа Еленка Борисова - помощник директор и преподавател по география и икономика в СОУ "Васил Левски". На урока присъстваха ученици и учители, възпитатели, журналисти и гости от Румъния - партньори по проект MIS ETC 336.МАГИЯТА НА ГЕОМЕТРИЧНИТЕ ТЕЛА

На 30.04.2015 г. в Младежкия дом в град Силистра се проведе награждаване на участниците в Областния математически конкурс "Магията на геометричните тела". Нашите ученици заеха достойните за тях II и III място:
Мелих Юзай - VIб клас - II място
Селин Нурхан - VIа клас - III място